Zwroty i reklamacje

/
Zwroty i reklamacje
 1. Reklamacja – krok po kroku
 1. Klient zgłasza telefonicznie bądź mailem potrzebę reklamacji towaru podając swoje dane lub osoby zamawiającej. Po kontakcie ze Sprzedającym klient udostępnia zdjęcie reklamowanego towaru  mms-em lub mailowo na adres sklep@landstal.pl co pomoże we wstępnej weryfikacji reklamowanego towaru.
 2. Towar odbiera od zamawiającego Sprzedający (usługą kurierską, której koszt ponosi Sprzedający).
 3. Miejscem rozpatrywania reklamacji jest Dział Reklamacji Sklepu Landstal.
 4. W terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego produktu sklep poinformuje zgłaszającego o wyniku ostatecznej weryfikacji.
 5. Sprzedający po pozytywnej weryfikacji procesu reklamacyjnego zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy towaru lub wymiany na nowy wolny od wad lub do zwrotu należności.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem przez sklep Landstal ponosi zgłaszający reklamację, a w szczególności koszty transportu.
 1.  W sytuacji kiedy towar zostaje wymieniony na nowy wolny od wad: klient indywidualny zobowiązany jest umieścić w paczce z reklamowanym produktem podpisany protokół zwrotu/reklamacji.
 2. W sytuacji kiedy sprzedający zwraca należność za reklamowane artykuły, zwrot zostanie dokonany po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej i podpisanego protokołu zwrotu lub reklamacji.
 3. Sprzedający dokona zwrotu płatności na podany przez klienta numer konta bankowego.

–  Należy pamiętać, że gwarancja na produkty oferowane przez Sklep Landstal dotyczy tylko wad ukrytych lub innych wad fabrycznych. Reklamacja nie zostanie uznana, gdy uszkodzenia produktu są wadami mechanicznymi, powstałymi w skutek niewłaściwego użytkowania przez Klienta.

VII. Sprzedawca oświadcza, że produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z zawartą umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

 1. Zwrot – krok po kroku

Koszt odesłania towaru do sklepu Landstal Parts w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi kupujący. (podstawa prawna: art. 32 ust 1, 33, 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta)

 1. Klient zgłasza chęć zwrotu telefonicznie bądź mailem podając dane swoje lub osoby zamawiającej.
 2. Towar może odebrać od zamawiającego sprzedający (usługą kurierską), po wcześniejszym potwierdzeniu przez Klienta, że koszt usługi odbioru zostanie potrącony z kwoty zwrotu. W innym przypadku zamawiający odsyła produkt  samodzielnie, wybraną przez siebie metodą.
 3. W paczce przygotowanej dla kuriera należy umieścić kartkę z nazwiskiem osoby zamawiającej wraz z napisem ,,Zwrot Sklep Landstal”, a także  wypełniony i podpisany protokół zwrotu/reklamacji. Można go znaleźć na stronie internetowej Sklepu Landstal.
 4. Sprzedający, po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zwrotu (produktu/ów), wystawia fakturę korygującą, którą po wysłaniu na adres mailowy zamawiającego wystarczy potwierdzić odpisując zwrotnie na e-mail.
 5. Dopiero po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej i podpisanego protokołu zwrotu lub reklamacji sprzedający dokona zwrotu płatności na podany przez klienta numer konta bankowego, umniejszając ją ewentualnie o kwotę zwrotnej usługi kurierskiej.

Znajdź produkt wpisując poniżej szukaną frazę

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.